Teknisk tankesmedja från Uppsala attraherar expertkompetens från Nasa

Bruhnspace AB,  7 augusti, 2013, Uppsala.

Start-up företaget Bruhnspace AB från Uppsala attraherar två tidigare tunga chefer från Amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa samt svenska ledande personer inom robotik och inbäddad elektronik.
John Hines, tidigare teknisk chef vid Nasas forskningscenter Ames Research Center i Silicon Valley samt tekn. dr. Thomas George, tidigare mikro/nanossystemforskningschef för Nasas forskningscenter Jet Propulsion Laboratory knyts till företaget med omedelbar verkan.

- Vi har en extremt hög kompetensnivå i företaget och åtar oss bara mycket speciella studier och forskningsnära produktutveckling. Det kan röra sig om rena pappersstudier, avancerad uppdragsforsknings, eller produktutveckling i nära samarbete med nationella och internationella universitet och forskningscentra. Det är mycket spännande att vi lyckats knyta till oss både internationella och nationella profilpersoner med tunga nätverk och väldigt mycket kompetens vilket gör att kan hålla en unik kvalitetsstämpel, säger Bruhnspace VD Fredrik Bruhn.

Försvarets materielverk (FMV) beställde nyligen en studie hos Bruhnspace som ska belysa framtidens förväntade prestanda för små satellitsystem bortom 2040. Företaget bidrar även med teknisk prognos rörande undervattens- och rymdförmågor på lång sikt.

Bruhnspace är en tekniskt orienterad tankesmedja som erbjuder bland annat expertutredningar inom tekniska områden med karaktär av autonoma system samt projektledning, systemanalys, systemdefiniering och upphandlingsstöd. Företaget är profilerat som en hybrid mellan ett klassiskt konsultföretag och ett produktbolag som åtar sig avancerade studier och analyser med ett unikt forskarnätverk från både industri och akademi vilket återspeglas i personalens höga utbildningsnivå. Även tidig produktutveckling av avancerade och svårdesignade lösningar erbjuds via intressebolaget Bruhnspace Advanced Projects AB.

Grundaren och VD av Bruhnspace är Fredrik Bruhn som är serieentreprenör och har tidigare varit med och grundat företag som satellitföretaget ÅAC Microtec, robotföretaget Rotundus och eHälsobolaget Visual Health samt senast Bruhnspace Advanced Projects. Fredrik har även en forskarbakgrund från Uppsala universitet och Nasas forskningscenter Jet Propulsion Laboratory i Pasadena, USA. 

För mer information, kontakta:

Fredrik Bruhn, VD, Bruhnspace AB

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0707 83 32 15

BruhnSpace AB logo 36 dpi tm